תפריט צהריים

תפריט קלאסי

תפריט פרימיום

תפריט קייטרינג

50 ש"ח משודרג

תפריט קייטרינג

40 ש"ח סטנדרט

תפריט קייטרינג

60 ש"ח פרימיום

תפריט קייטרינג

לשבת חתן שבת

תפריט קייטרינג

לשבת חתן שישי